Pirkšanas noteikumi
Klientu apkalpošana
tālrunis I-V 8:00-17:00:
LV: +371 613 03010
LT: +370 613 90482
EE: +372 580 45252

Pirkšanas noteikumi

Šie Elektroniskā veikala Noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) un Privātuma politiku ir obligāta un neatņemama pirkšanas-pārdošanas līguma, kas noslēgts starp SIA „TOBIS Latvia” un SIA „TOBIS Latvia” klientu (turpmāk tekstā –  Klientu, Jūs, Jūsu, Jums), sastāvdaļa, kas iepazīstina Jūs ar interneta veikalu: www.tobis.lt, www.tobis.lv, www.tobis.ee, www.etobis.com (turpmāk tekstā – e-veikals) preču pirkšanas-pārdošanas noteikumiem, kā arī nosaka TOBIS un Jūsu tiesības un pienākumus, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu e- veikalā.

I. Vispārīgie noteikumi
1. Izmantot e-veikala pakalpojumus ir tiesības:
    1.1. rīcībspējīgām fiziskām personām, kuras nav jaunākas par 18 gadiem;
    1.2. nepilngadīgām personām no piecpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecumam ar vecāku, audžuvecāku vai aprūpētāju piekrišanu, izņemot tos gadījumus, kad viņi patstāvīgi rīkojas ar savu algu vai stipendiju;
    1.3. juridiskām personām;
    1.4. visu iepriekš norādīto personu pilnvarotajiem pārstāvjiem.
2. Ja vēlaties izmantot e-veikala pakalpojumus, Jums ir jāreģistrējas. Reģistrācija tiek uzskatīta par notikušu un spēkā esošu, kad jūs elektroniski sniedzat informāciju par sevi un pārejat pie turpmākajām darbībām.
3. Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, adrese, e-pasts, tālrunis), kuri sniegti, reģistrējoties e-veikalā, tiek glabāti un apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas Personas datu juridiskās aizsardzības likumu un aprakstīto „Privātuma politiku”.
4. Preču cenas, kuras norādītas e-veikala preču katalogā, ir spēkā, tikai pērkot šīs preces e-veikalā. Preču cenas e-veikalā ir norādītas € (eur) ar atlaidēm un ar PVN, ja klients ir PVN maksātājs, un bez PVN – ja klients nav PVN maksātājs. Piegādes cenas nav ierēķinātas. Preču fotogrāfijas var atšķirties no reālajiem produktiem.
5. Pirkšanas-pārdošanas līgums starp Jums un TOBIS tiek uzskatīts par noslēgtu no tā brīža, kad jūs e-veikalā esat izveidojis pirkumu grozu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu un iepazinies (izlasījis un nospiedis taustiņu „Piekrītu Noteikumiem”) ar šiem Noteikumiem un nospiežat pogu „Apstiprināt pasūtījumu”. Līgums, kas parakstīts starp TOBIS un Jums, tiek glabāts e-veikalā.
6. Par pirkšanas-pārdošanas līgumu TOBIS Jūs informē, nosūtot ziņu uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.

II. Jūsu tiesības un pienākumi
7. Jūs varat izvēlēties un pasūtīt jebkuru preci no e-veikala kataloga. Norēķinu valūta € (eur). Atlaides un kuponi nesummējas. Veiciet vēl vienu pasūtījumi, lai izmantotu otru atlaidi vai kuponu. Kupona atlaides tiek piemērotas no preces cenas bez PVN.
8. Izmantojot e-veikala pakalpojumus, Jūs piekrītat šiem pirkšanas-pārdošanas līguma noteikumiem, un Jums tie jāievēro.
9. E-veikala reģistrācijas formā Jums jāsniedz pilnīgi un pareizi dati. Ja Jūsu personas dati ir mainījušies, Jums jāatjaunina dati.
10. Jūs esat atbildīgs par visām darbībām, ko veicat e-veikalā.
11. Vienai un tai pašai personai nav atļauts e-veikalā reģistrēties ar vairākiem vārdiem.
12. Jums ir jāpieņem pasūtītās preces. Ja Jūs bez svarīga iemesla atsakāties pieņemt preces, Jums jāsedz preču piegādes izmaksas.
13. Jūs piekrītat nenodot trešajām personām savu reģistrācijas un pieteikšanās informāciju. Ja jūs zaudējat savu pieteikšanās informāciju, Jums nekavējoties jāinformē TOBIS. TOBIS nav atbildīgs par trešo personu darbībām, kuras veiktas, izmantojot Jūsu pieteikšanās datus līdz informēšanas brīdim un iespējai e-veikala administratoram mainīt Jūsu pieteikšanās informāciju. Šajā gadījumā TOBIS ir tiesības uzskatīt, ka darbības e-veikalā veicāt Jūs.
14. TOBIS nav atbildīgs par jebkādām trešo personu darbībām, ja šādas personas, izmantojot Jūsu bankas sistēmu, noslēdz pirkšanas-pārdošanas līgumus, izmantojot e-veikala pakalpojumus.

III. TOBIS tiesības un pienākumi
15. Ja reģistrācijas laikā vai vēlāk iesniegti nepatiesi, neprecīzi vai nepilnīgi dati vai ne visi prasītie dati vai Jūs neievērojat citas saistības, kuras paredzētas šajos Noteikumos, tādā gadījumā TOBIS ir tiesības nekavējoties atcelt reģistrāciju un dzēst Jūsu datus vai arī ierobežot Jūsu tiesības izmantot e-veikala sniegtos pakalpojumus. Par Jūsu nepareizo datu radītajām sekām esat atbildīgs tikai Jūs pats.
16. TOBIS patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai pārtraukt Jūsu reģistrāciju un e-veikala pakalpojumu lietošanu, ja ir pamats uzskatīt, ka Jūs veicat neatļautas darbības vai kā citādi mēģināt kaitēt e-veikala darbam vai stabilai darbībai.
17. TOBIS patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai pārtraukt e-veikala akcijas.
18. Apņemas radīt visus apstākļus, lai Jūs varētu izmantot e-veikala pakalpojumus.
19. Ja neparedzētu apstākļu dēļ nav iespējams Jums piegādāt Jūsu pasūtītās preces, apņemas Jums piedāvāt līdzīgas preces. Ja Jūs atteiksieties pieņemt preču analogus, samaksāto naudu atmaksāsim 72 stundu laikā, ja ir veikta priekšapmaksa.
20. Jūs varat apmaksāt preces, izmantojot:
      20.1 PaySera www.paysera.lt sistēma.
      20.2. Paypal sistēma.
      20.3. Kases kurjers.

IV. Preču piegāde
20. TOBIS apņemas Jūsu pasūtītās preces pēc apmaksas veikšanas piegādāt uz Jūsu norādīto adresi 1–3 darba dienu laikā Latvijā. Precei, kas apzīmēta ar ikonu- Preces pēc pasūtījuma, piegādes laiks ir no 2 līdz 6 nedēļām
21. Preces tiks piegādātas ar kurjerpastu. Ja iegādāsieties preces par vairāk nekā 40€ ar PVN, preces tiks piegādātas bez maksas, ja par mazāku summu, par piegādi papildus cenai jāmaksā 6€ ar PVN. TOBIS ir tiesības mainīt piegādes noteikumus.
22. Kad Jūs parakstāt sūtījuma pavadzīmi, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir pienācīgi nodots (piegādāts).
23. Preces piegādes laikā Jums kopā ar kurjeru jāpārbauda preču sūtījuma stāvoklis. Ja pamanāt sūtījuma bojājumu, Jums tas jāatzīmē sūtījuma pavadzīmē, jāuzraksta brīvā formā bojājuma akts un jāatsūta mums. Ja Jūs sūtījuma pavadzīmi parakstāt bez piezīmēm, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir nodots pienācīgā kārtībā.
24. Preču piegādes maksa Latvijas Republikā ir tāda, kā norādīts e-veikala pasūtījumu sistēmā pasūtīšanas brīdī.
25. TOBIS nav atbildīgs par Klienta pasūtītās preces zudumu vai piegādes kavēšanos, ja tas notiek trešās personas vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kurus TOBIS nevar kontrolēt vai saprātīgi paredzēt pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas laikā un nevarēja novērst šo apstākļu vai to seku rašanos.

V. Preču atpakaļatdošana
26. Preču atpakaļatdošanai tiek piemērots Latvijas Republikas ekonomikas ministra rīkojums „Par lietu atpakaļatdošanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu”.
27. Ja tiek atdota atpakaļ nekvalitatīva prece, TOBIS apņemas pieņemt nekvalitatīvo preci un to aizstāt ar analogu preci. Ja TOBIS nav analoģiskas preces, Jums tiks atmaksāta par preci samaksātā nauda. Klienta samaksātā nauda tiek atmaksāta ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no dienas, kad Klienta atpakaļ atdotās preces tiek piegādātas TOBIS. Klients nevar atdot atpakaļ tādas atpakaļ preces, kuru atpakaļatdošanu neparedz Latvijas Republikas tiesību akti. Pirms preču atpakaļatdošanas Klientam jāsazinās ar Pārdevēju.
28. Atdodamajai precei jābūt pilnībā nokomplektētai, apģērbam un apaviem jābūt nesabojātiem, nelietotiem. Jūs esat atbildīgs par pilnīgu preces komplektāciju. Ja prece nav pilnībā nokomplektēta, tā netiek pieņemta.
29. TOBIS vēlas, lai preces tiktu atdotas atpakaļ tajā pašā iepakojumā, kurā tās tika piegādātas. Iepakojumam jābūt nesabojātam, tīram, pienācīgi sagatavotam un iepakotam.
30. Latvijas Republikas civilkodekss paredz, ka Jums ir tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, mums to rakstiski paziņojot  (uz e-pastu info@tobis.lt vai pa pastu: M. K. Čiurlionio iela 111, 66161 Druskininki) 14 (četrpadsmit ) darba dienu laikā no preces piegādes dienas.
31. Lai atteiktos no pirkšanas-pārdošanas līguma, Noteikumos norādītajā termiņā uz Noteikumu 30. punktā norādīto adresi rakstveidā paziņot par atteikšanos. Paziņojumu par atteikšanas no līguma apstiprinājumu saņemsiet uz Jūsu norādīto e-pastu. Ja nesaņemat apstiprinājumu 24 stundu laikā, pa tālruni sazinieties ar TOBIS. Pēc atteikšanās no līguma 3 (trīs) darba dienu laikā Jums jāatdod atpakaļ nopirktā Prece, kura atbilst Noteikumu 29. punkta prasībām, ja tā Jums tika piegādāta. Atsakoties no līguma, par Preci samaksātā nauda tiks atmaksāta 5 (piecu) darba dienu laikā no Preces atpakaļatdošanas dienas.
32. Jums nav tiesību atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, ja:
32.1. Prece ir sabojāta vai preces izskats ir būtiski mainījies; iepakojuma izskata izmaiņas, kuras bija nepieciešamas, lai apskatītu saņemto preci, netiek vērtētas kā preces izskata būtiskas izmaiņas.
32.2. Jums nav pirkuma pierādījuma (pirkuma čeks vai PVN faktūrrēķins, kas tiek piegādāts kopā ar preci).

VI. Nobeiguma noteikumi
33. TOBIS patur tiesības apturēt, pēc saviem ieskatiem papildināt, mainīt šos Noteikumus un citus ar Noteikumiem saistītus dokumentus, par to Jūs informējot e-veikalā. Noteikumu papildinājumi vai izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas dienas, t. i., no dienas, kad tie tiek ievietoti e-veikala sistēmā.
34. Ja Jūs nepiekrītat Noteikumu jaunajai redakcijai vai izmaiņām, Jums ir tiesības tos noraidīt ar nosacījumu, ka Jūs zaudējat tiesības izmantot e-veikala pakalpojumus.
35. Ja pēc Noteikumu maiņas Jūs turpināt izmantot e-veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Jūs piekrītat Noteikumu jaunajai redakcijai vai izmaiņām.
36. Visas domstarpības sakarā ar šiem Noteikumu izpildi tiek risinātas sarunu ceļā. Nepanākot vienošanos 30 (trīsdesmit) dienu laikā, domstarpības risināmas Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā.
37. Šiem Noteikumiem tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesību normas.
38. TOBIS neatbild par citu uzņēmumu mājaslapās sniegto informāciju, pat ja Klients nokļūst šajās mājaslapās saites, izmantojot TOBIS elektroniskajā veikalā esošās saites.
39. TOBIS  ir tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Klienta iespēju izmantot veikala sniegtos Pakalpojumus, ko piedāvā veikalos, tāpat TOBIS ir tiesības izbeigt veikala darbību.